Presentation av föreläsare

Anna Pella och Lotta Frecon

Båda föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar. Anna är journalist med inriktning på familjeliv och flerfunktionsnedsättning. Har skrivit flera böcker, bl.a. ”När du ler stannar tiden” om sin dotter Agnes som föddes med flerfunktionsnedsättning.  Lotta arbetar som gymnasielärare och är engagerad i frågor kring tvärvetenskaplig utbildning och folkbildning. De driver tillsammans ”Gott liv för alla” som arrangerar workshops för professionella och anhöriga kring familjelivet med komplex funktionsnedsättning. De kommer att prata om vikten av att barn med komplexa funktionsnedsättningar kan och får ta del av kultur samt utmaningar och möjligheter kring det.

www.gottlivforalla.se/

Ellie Griffiths

Konstnärlig ledare för Oily Cart Theatre i London. Hon kommer från Skottland och verkar som scenkonstnär – framförallt som regissör och skådespelare - och har specialiserat sig på att arbeta mot publikgrupper med särskilda behov; barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, barn och unga inom autismspektrat och personer som lever med demens. Hon har initierat och leder ett nätverk för konstnärer över hela världen som skapar konst för och tillsammans med personer med funktionsnedsättningar - Upfront Performance Network. Hon är även en av konstnärerna bakom Scen:se utställning Sinnerligt. Ellie kommer att prata om och fokusera på det konstnärliga arbetet. Hur kan man skapa scenkonst specifikt framtaget för dessa publikgrupper?

oilycart.org.uk/

upfrontperformancenetwork.wordpress.com/

Veera Suvalo Grimberg

Sedan 2010 konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn i Göteborg, men även en nyfiken koreograf med intresse för gaffeltruckar, grävmaskiner och dansande brandmän. Hon beskriver sig som en egensinnig och minoritetsspråkig kroppskonstnär som vill utmana stereotyper vad dans är och kan vara. Veera delar med sig av inspiration och erfarenheter från skolor, projekt och kulturarenor fångade under Spinns resa mot en mer tillgänglig scenkonst.

danskompanietspinn.se/

Göran Joansson och Mikael Alfredsson 

Från Paracraft, som är ett projekt som drivs av Parasport Bohuslän Dal tillsammans med medlemmar ur konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors. 
Paracraft erbjuder skräddarsydda kurser där deltagarna får arbeta med konsthantverk och paraidrott under professionell ledning. Genom att kombinera konsthantverk och idrott syftar projektet till att utveckla och erbjuda kursverksamhet som engagerar alla sinnen och ger deltagarna lust och möjlighet att leva ett aktivt liv - ett liv i rörelse. De vill också utveckla ett demokratiskt arbetssätt där deltagarna får träning i att göra sin röst hörd. Några personer ur målgruppen utbildas till att verka som framtida ledare, informatörer och utbildare inom verksamheten.

Läs mer om Paracraft

Dr. Gill Brigg 

Dramapedagog och scenkonstnär som under många år har arbetat mot barn och unga med flerfunktionsnedsättningar inom särskolan i England. Hon har utvecklat en metod att tillsammans med eleverna skapa scenkonst i klassrummet. Hon medverkar i projekt Scen:se i arbetet mot särskolans pedagoger där hon fortbildar personal i dramapedagogik och estetiska läroprocesser. Gill Brigg doktorerade 2013 med sin avhandling “Theatre for audiences labelled as having profound, multiple and complex learning disabilities: assessing and addressing access to performance.

eprints.nottingham.ac.uk/14384/1/601145.pdf

Eva von Hofsten

Initiativtagare ochprojektledare för Scen:se samt en av skådespelarna i Scen:se scenkonstföreställningar. Hon berättar om projektets alla delar, tankarna bakom, verksamheterna som har genomförts i samtal med Arabella Lyons skådespelare, Helene Åhström dramapedagog, Erik Uddenberg dramaturg, Anna Thelin producent m.fl.

www.lansteatrarna.se/nyheter/scense-ar-konst-for-alla/