Läskraft

Läskraft är ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.

I Gävleborg är flera kommuner med i Läskraft vars syfte är att frivilliga Läskrafthögläsare besöker personer med demens för att läsa högt och samtala som en stimulerande aktivitet. I varje kommun finns en representant på kommunbiblioteket som tar emot högläsare och informerar om vilka böcker och tidskrifter som kan användas.

Regional biblioteksverksamhet har en representant, Tinne Wennerholm, i samarbetsarbetsgruppen som planerar detta arbete.

Allmänna Arvsfonden har beviljat medel till detta projekt som nu håller på att spridas över hela Sverige.