Tillgänglighetsrapport

Bion är en fantastisk plats! En plats för skratt, gråt, förtjusning, rädsla och… ja, varenda känsla som existerar i kroppen kan framkallas på en biograf.

Att få se och njuta av film på bio är något som ska vara en möjlighet för alla människor i vårt samhälle.

Kulturutveckling uppdaterar årligen en sammanställning av tillgängligheten på biograferna i länet. Den första rapporten gjordes hösten 2005 och den senaste versionen är från augusti 2010.