Biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur

Här kan du ta del av länkar som handlar om samtliga nationella minoriteter. Information om en specifik nationell minoritet finns under respektive rubrik.

Kungliga bibliotekets satsning på de nationella minoriteternas bibliotek

Institutet för språk och folkminnen

Jakten på språket, UR-dokumentärserie om de svenska nationella minoritetsspråkens historia

De nationella minoriteterna och biblioteken: Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Lagar, konventioner och minoritetspolitik (2020)

Bibliotekens arbete med nationella minoriteter (videopresentation med Elisabet Rundqvist, handläggare Nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket, 2019-12-11)

Hur stärker vi bibliotekensarbete med de nationella minoriteterna? Malung-Sälens biblioteks Pecha Kucha presentation (2020)

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken - En lägesbeskrivning (2018)

Många sätt att vara människor på - Folkbibliotek och nationella minoriteter (2018)

Kunskapspaket Bokstart: Att främja nationella minoritetsspråk 

De viktiga första åren - Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet (videopresentation med Leena Huss, november 2020)

Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket - Ett kompetenskit från Regionbiblioteket Stockholm (pdf)

Kulturrådets utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Läsapp med litte­ra­tur på Sveri­ges natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Randiga sagor - Sveriges radios tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och uppåt

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Upplands Väsby biblioteks projekt Vi syns och vi finns - Nationella minoriteter på Upplands Väsby bibliotek

Internationella bibliotekets broschyr om små barns språk på minoritetsspråk