Makerspace

Makerrörelsen har sin grund i slöjd, hantverks- och uppfinnartraditionen, men adderar modern teknologi. Det kan handla om teknik som tidigare bara varit tillgänglig för industrin, där 3D-skrivaren kanske är det mest kända exemplet. Det kan också handla om elektroniska komponenter som kombineras med textilslöjd: LED-lampor, batterier eller konduktiv tråd.

Tanken med makerspace är att vem som helst ska kunna komma och arbeta på sina projekt, dela med sig och bolla idéer med andra. Verksamheten formar sig efter de som använder makerspace-platsen. Det handlar kort sagt om kollaborativt lärande och problemlösning.

Makerspace och bibliotek

Kopplingen till bibliotek omfattar bland annat ny digital kompetens i form av programmering (nytt ”språk”) och att i folkbildande tradition sprida kännedom om nya verktyg i form av 3D-skrivare och andra nya möjligheter till skapande. Makerspace kan också ses som en ny möjlighet till integration. Hösten 2016 arbetade Marika Alneng, bibliotekspedagog, med uppsökande verksamhet på temat i Gävleborg.

På den här bloggen kan du ta del av hennes insatser: 
HelGemakers – om skapande på biblioteken i Gävleborg

Inspiration och tips

Skaparbibblan

Jobbar du inom bibliotek i Gävleborgs län och vill diskutera Makerspaces, digitala medialab och rum för deltagande och skapande på biblioteken?

Skaparbibblan är ett växande nationellt nätverk för biblioteksvänner som brinner för att skapa Makerspaces, digitala lab och andra kreativa rum på bibliotek.

Inspiration och tips