#Hackabibblan 2017

2017 arrangerade Region Gävleborg #Hackabibblan. #Hackabibblan är en årligen återkommande knytkonferens och makermässa med workshops, föreläsningar och berättelser från olika projekt inom området. Det har ägt rum sedan 2014 och första gången det arrangerades var i Mölndals bibliotekslabb.

Tanken med #Hackabibblan är att visa på möjligheter att få in makeraktiviteter/innovationer i biblioteket. I Unescos folkbiblioteksmanifest står det formulerat att folkbibliotekens uppgift bland annat är att erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling, att stimulera fantasi och kreativitet och att vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer.

Det sprakade, knastrade och raspade om ljudworkshopen med David Linnros under #Hackabibblan den 13 oktober. Smått öronbedövande, men galet kul!

Se hur programmering i dess enklaste form går till – här en kort glimt från workshopen i programmering med Roger Viklund från KomTek, Järfälla kommun och Tove Hallin, Järfälla bibliotek.

Program Hacka bibblan 2017

Föreläsare och workshopledare Hacka Bibblan 2017