Alla kan läsa – och hör sen!

Nu lyfter vi arbetet med tillgängliga medier på folkbiblioteken. Hur kan vi marknadsföra bibliotekens erbjudande? Syns det i våra lokaler? Har alla tillgång till en daglig tidning? Vem kan biblioteken samverka med?

Med stöd från MTM Myndigheten för tillgängliga medier fokuserar regionala biblioteksverksamheterna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län på tillgängliga medier och taldagstidningar under 2018. Detta blir starten på ett utvecklingsarbete.

Fortbildning

Inspirationsdagar/basutbildning som riktar sig till all personal på folkbiblioteken. Vi välkomnar också samarbetsparter i kommuner och organisationer till fortbildningen. Inspirationsdag 1 ges – med samma innehåll – i Uppsala, Falun och Gävle.


Att skriva lättläst och göra information tillgänglig

Den 6 december finns en fantastisk möjlighet att ta del av föreläsningar på temat lättläst.  Dagen är i första hand riktad åt bibliotekarier, men öppet för alla som vill lära sig skriva lättläst och som behöver det i sitt arbete.

Ämnet är högaktuellt och därför arrangerar Region Gävleborg en föreläsningsdag med tre av de främsta inom området lättläst och tillgänglig information.

Först ut är Ulla Bohman som i över 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, Centrum för lättläst och Amnesty International. Fokus har alltid varit begriplighet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Genom åren har Ulla hållit många kurser i att skriva enkelt och begripligt och föreläst om tillgänglig information och rätten till information, både i Sverige och utomlands. Hon älskar ord och samlar på svåra eller knasiga uttryck. Exempel på dessa brukar dyka upp i hennes presentationer.

1983 debuterade Johan Werkmäster med novellsamlingen Den kvarglömda överrocken och har sedan dess publicerat en mängd böcker i olika genrer, inte minst LL-litteratur, böcker skrivna på lättläst svenska. Han har bland annat skrivit de populära LL-böckerna En naken karl, den lättlästa biografin om Selma Lagerlöf samt LL-berättelserna Olyckan och Grannen.

Beate Grimsrud är uppvuxen i Norge men bosatt på Södermalm i Stockholm. Hon debuterade 1989 med novellsamlingen Det finns gränser för vad jag inte förstår och hon väckte genast uppmärksamhet med sitt överraskande språk som är fyllt av dramatik, poesi och humor. Hon har vunnit och nominerats till många priser sedan dess. Tillsammans med författaren Inger Alfvén har hon även skrivit en rad barnböcker. Beate berättar även om sitt liv som författare och dyslektiker med en synnedsättning.

Datum och plats:
6 december 9.30 Furusalen, Silvanum Gävle. Vi startar med fika i Bistro Silvanum.


Ett bibliotek utan hinder – tillgänglighet på Malmö stadsbibliotek

Här kan du se föreläsningen Ett bibliotek utan hinder – tillgänglighet på Malmö stadsbibliotek med Hillevi Andreasson från utbildningsdagarna i september.


Filmen är från Länsbiblioteket i Uppsala.

Från äppelhylla till Läsa på olika sätt

Här kan du se föreläsningen från utbildningsdagarna i december, Från äppelhylla till Läsa på olika sätt med Anna Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek. Hon berättar om sitt prisbelönta arbete med tillgängliga medier och visar hur tillgänglig verksamhet kan göras synlig, vad en Äppelhylla kan innehålla samt verksamhet i samband med Äppelhyllan

Taldagstidningar

Alla kommuner erbjuds två taldagstidningsprenumerationer. Till prenumerationen går att välja till en talboksspelare med internetuppkoppling, eller om biblioteken vill använda surfplatta ingår en iPad med hörlurar.