Utlysning av koreograf till Sommardans Gävleborg 2021

Region Gävleborg söker koreograf till 2021 års Sommardans Gävleborg för unga regionala dansare. Syftet med projektet är att ge unga dansare inblick i och erfarenhet av yrkeslivet som professionell danskonstnär, under ledning av en koreograf.

Inplanerad arbetsperiod är tre veckor 21 juni – 9 juli 2021 samt en veckas förberedelser och audition för unga dansare 27 mars.

Ersättning utgår för fyra veckors arbete samt resa och boende.

Ansökan ska innehålla

  • Kort CV
  • Länk till tidigare verk/material
  • Ansökande koreograf skall även skriftligt formulera koreografisk idé för uppdraget

Ansök senast 28 februari

Skicka in ansökan senast 28 februari 2021 via e-post till ninos.josef@regiongavleborg.se

Region Gävleborg främjar lika villkor, rättigheter och möjligheter och välkomnar sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social eller politisk tillhörighet.

Svar lämnas senast 5 mars 2021.

Kort om arbetet med Sommardans Gävleborg

Du som koreograf väljer, i och med en dansaudition, ut regionala dansare i samråd med en jury.

Antalet sommarjobbare 2021, kan uppgå som mest till 15 dansare.

Under Sommardans Gävleborg ansvarar koreografen för sommarjobbarnas arbete och leder såväl uppvärmningsklass som det koreografiska arbetet.

Region Gävleborg står för samordning och producentskap.

Kontakt

Har du ytterligare frågor kontakta Ninos Josef, verksamhetsutvecklare Dans, Region Gävleborg ninos.josef@regiongavleborg.se