MIK-konferens 2018

Välkommen till MIK-konferens, en dag för medie- och informationskunnighet. En konferens för pedagoger, bibliotekspersonal, tjänstepersoner och politiker.

I den nya läroplanen som gäller från 1 juli 2018 ges tydliga riktlinjer i arbetet för att stärka elevers digitala kompetens och under 2018 påbörjas en stor satsning på kompetensutveckling hos bibliotekspersonal med projektet ”Digitalt först med användaren i fokus”. Detta för att stärka kunskaper om hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling och för att kunna kritiskt granska det stora informationsflödet för att påverka världen.

Just därför är vi så glada att Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och Fredrik Holmberg med lång erfarenhet av filmpedagogik föreläser och att vi har så många lokala projekt att visa upp och få inspiration av!

Läs igenom programmet så ni vet vilken av de fyra valbara föreläsningar/workshops ni vill gå innan ni anmäler er!

PROGRAMMET

Utförligt program som pdf.

09.30

Eleonor Grenholm

Live-självskattningstest – hur digitalt kompetenta är vi egentligen?

För att delta behöver du en smart telefon, surfplatta eller dator.

10.00

Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna Folkets Bio.                              

Under föreläsningen går Fredrik igenom de moment som ingår i UNESCO:s ramverk för Medie- och InformationsKunnighet. 

11.20

Korta föreläsningar 20 min x 2                         

Ann Östman
Digitalt först med användaren i fokus. 

Bessemerskolans Kirsi Rutanen och Emma Lindgren
Kort föreläsning om URL:er och hur man tar reda på vem som äger en hemsida.

12.00

Lunch

13.00

Valbara seminarier

Är det här sant?
MIK i förskolan med Ipad som verktyg av Litteraturhuset Trampolin.

Öppna upp för samtal om vad som är sant, genom att skapa tillsammans med barnen. Praktisk och lekfull workshop där deltagarna får prova på att manipulera verkligheten med hjälp av film och olika appar på Ipads.

Workshopen leds av personal från Litteraturhuset Trampolin.

Litteraturhuset Trampolin är en del av Sandvikens Kulturcentrum och verkar för barn och ungas läs- och språkutveckling genom estetiska uttrycksformer med fokus på berättande.

Dagens ungdom!
Med Elza Dunkels. En workshop där vi tittar närmare på retoriken kring unga av idag och försöker hitta vägar att motarbeta förtryck mot barn och unga. Vi kommer att prata om härskartekniker, makt och motstrategier. Du behöver inga förkunskaper. Det är bra om du har möjlighet att söka på nätet under workshopen, så ta gärna med dator eller mobiltelefon.

Att bli en viralgranskare
Med Madeleine Högman och Karin Lepistö i projektet Nätsmarta.

Föreläsningen ger exempel på hur du kan hjälpa unga att skapa ett inre filter för sitt nätanvändande. Källkritik på nätet ställer höga krav på alla, och blir en grundkompetens i både utbildning och yrke. Därför behöver unga människor tidigt börja lära sig ställa rätt frågor.

Karin och Madeleine, till vardags lärare i Sandviken, har startat projektet Nätsmarta men har också gjort en lärarhandledning och en film tillsammans med Viralgranskaren Metro och filmbolaget Crisbyfilm, som nyligen vann Publishingpriset för kategorin "utbildning/instruktionsfilmer," samt "lilla publishingpriset".

En lektion i källkritik
En workshop med Emma Lindgren och Kirsi Rutanen från Bessemerbiblioteket. Att undervisa i källkritik på gymnasiet.
En baslektion dekonstruerad och genomlyst med möjlighet att ställa frågor. Förarbete, omvärldsbevakning och exempel från verkligheten. 

14.00 Fika och mässa
14.30

Järnvägssjuka och juvenism
Elza Dunkels pratar om hur vår syn på ungas nätanvändning färgas av tekniksyn, barnsyn och moralism.