Konst inom byggprojekt

Region Gävleborg köper in konst av och ger uppdrag till professionella konstnärer och anlitar professionella konstnärer för att arbeta med byggnadsanknuten och platsspecifik konst.

Detalj från Inger Anderssons konstnärliga gestaltning Till dagen och på natten (2015) på IVA på Hudiksvalls sjukhus. Foto: Albin Bogren.

Från och med 2012 ska en procent av Region Gävleborgs beräknade investeringar i byggnader, som inriktning, användas för konstnärlig miljögestaltning. Nu pågår och planeras stora om- och tillbyggnader inom regionen. Kulturutveckling leder den konstnärliga miljögestaltningen, vilket innebär en ökad möjlighet att arbeta med byggnadsanknuten och platsspecifik konst i hela länet.