Kirjallisuus

Kirjallisuus on uusi taidealue Kultur Gävleborgille. Alueellisilla panostuksilla pyritään koordinoimaan, tekemään yhteistyötä, lisäämään näkyvyyttä, vahvistamaan ja tukemaan kirjallisuutta taidemuotona. Suuntaa antavana on ollut kansallinen tavoite, joka on muotoiltu julkaisussa "Lukemisen kulttuuri (SFS 2012:65): kaikille, taustastaan ja edellytyksistään huolimatta, tulee tarjota korkealaatuista kirjallisuutta".

Kultur Gävleborgin on kehitettävä strategioita ja rakenteita käydäkseen keskustelua ja tehdäkseen yhteistyötä kirjailijoiden, kuntien edustajien, kolmannella sektorilla työskentelevien kirjallisten toimijoiden sekä sivistyksellisten ja luovien ammattien kanssa. Julkaisu on tulevien reittivalintojen ja alueen kehityksen pohjana.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kirjallisuuteen liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:

  • tunnistetaan läänin kirjallisuuden parissa ammattiaan harjoittavat osapuolet
  • luodaan kohtaamispaikkoja läänin toimijoille kokemustenvaihtoa, ammattitaitoa lisääviä suorituksia ja yhteistyötä varten 
  • laaditaan konsepti alueellisille kirjallisille areenoille, jotka järjestävät tapaamisia asukkaiden ja kirjallisesti toimivien osapuolten välille 
  • sisällytetään kansallisten vähemmistö­kielten kirjallisuus sekä läänin asukkai­den erikielinen kirjallisuus alueelliseen panostukseen 
  • tutkitaan mahdollisuuksia mentorointiin ja kirjalliseen residenssitoimintaan läänissä 
  • kehitetään taiderajoja ylittäviä pan­ostuksia nuorille aikuisille kirjailijoille yhteistyössä läänin organisaation ja kasvatuksellisten toimintojen kanssa