Föreläsare

Lisa Baxter

1 feb kl: 15:30 – 17:30

Lisa Baxter kommer från England och arbetar med publikutveckling och upplevelsedesign. 

-Det är när vi sätter oss in i publikens perspektiv och har deras upplevelse i centrum som vi kan identifiera, lösa utmaningar och se möjligheter i vår egen organisation, menar Lisa Baxter.

Lisa grundade 2012 the Experience Business och arbetar över hela världen som konsult med att inspirera och ge konst- och kulturinstitutioner redskap att förändra sitt sätt att arbeta.

www.theexperiencebusiness.co.uk/

Petter Seander

2 feb kl 09:00 – 10:15

Petter Seander föreläser om presentation i bild och text, branschkunskap och fallgropar längs vägen. Petter visar med enkla medel hur man når ut utan att kompromissa med sin vision.

Petter har sedan 2011 drivit den Stockholmsbaserade PR-byrån Birds Will Sing For You som arbetar med promotion, press och management inom kultur- och nöjessfären. Byrån företräder artister som Sarah Klang, Rickard Söderberg, Love Antell och Saga Becker på PR-sidan

Petter driver även indiebolaget Birds Records som sedan 2015 givit ut musik med bland andra Nord & Syd, Cajsa Siik, La Lusid och Kristian Anttila.

www.birdswillsingforyou.com