Barn och unga

Barn och ungdomar är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Genom Gävleborgs bibliotekskluster Helgebiblioteken har vi en gemensam vision för arbetet med länets barn och unga.

Tillsammans kan vi lägga grunden för en bra och likvärdig biblioteksverksamhet för barn och unga i Gävleborg. FN:s konvention om barnets rättigheter, olika styrdokument och respektive kommuns biblioteksplan ska vara basen i detta strategiska arbete.

Vill du veta mer om Kulturutvecklings övergripande arbete för barn och unga? Se sidan Barn och unga.

Här kan du ta del av FN:s konvention om barnets rättigheter