Gemensam bokläsning

Det är inte bara viktigt att läsa högt för barn, det är även viktigt på vilket sätt man läser.

Kultur Gävleborg och Logopedenheten har ett gemensamt projekt som heter Läs på recept. I detta ingår att sprida metoden Gemensam bokläsning. Det är en metod som är bra för alla barn, men särskilt bra för barn med försenad tal- och språkutveckling.

Se filmen om Gemensam bokläsning här för enkla tips som gör läs-stunden till extra bra träning av barns språk.


Arabiska

Somaliska

Tigrinja