Kunskapsdagar om de minsta barnens språkutveckling

Välkomna till digital kompetensutveckling inom projektet Bokstart Gävleborg.

I Bokstart samverkar folkbibliotek, logopedi, BVC, förskola med den regionala biblioteksverksamheten, för att tillsammans öka kunskapen om de minsta barnens språkutveckling.

Detta för att öka möjligheten för att alla Gävleborgs yngsta invånare,ska få tillgång till högläsning, språk och berättelser.

Under coronapandemin erbjuder vi kompetensutveckling via internet. Det kommer att vara föreläsningar eller poddavsnitt som kommer att läggas ut under hösten 2020 och våren 2021.

Meddelande till berörda inom förskola, BVC, logopedi och bibliotek kommer att skickas ut när dessa blir tillgängliga.

De första viktiga åren - Föreläsning med Leena Huss

I föreläsningen De första viktiga åren ger professor emerita, Leena Huss en bakgrund till varför en ska och hur en kan arbeta med det minsta barnets modersmål.

Se föreläsningen: De viktiga första åren – Hur vi alla kan stötta barns flerspråkighet