Dela Läslust

I Dela Läslust arbetar bibliotek med att utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet.

I projektet deltar alla folkbibliotek och de regionala biblioteksverksamheterna i Gävleborgs, Dalarna, Värmland och Uppsala län. Projektet syftar till att skapa metoder för bibliotek att fungera som lärande organisationer som förhåller sig till de förutsättningar och behov som finns i respektive lokalsamhälle. På så sätt stärks bibliotekets möte med såväl aktiva som potentiella användare.

På regional nivå arrangeras fortbildningar för bibliotekspersonal. Kommunerna provar olika läsfrämjande aktiviteter, allt presenterat på den gemensamma bloggen Dela Läslust.

Dela Läslust medfinansieras av Statens Kulturråd och håller på från januari 2015 till 31 mars 2017.