Digitalt kompetenslyft

I september 2016 föreslog Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som beskrivs som ”en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.”

Regeringen beslutade i december 2017 att följa förslaget och gav Kungliga biblioteket uppdrag "att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning."

Kungliga biblioteket har 2018 fått 25 miljoner kr för samordning och genomförande och föreslås också få det under 2019 och 2020.

Nationell samordning

Kerstin Olsson, tidigare chef för Regionbibliotek Östergötland, har anställts av KB som nationell projektledare för satsningen. Läs mer om Kerstins uppdrag.

Eleonor Grenholm, konsulent vid Regionbibliotek Uppsala, kommer att arbeta som nationell samordnare för de regionala biblioteksverksamheterna. Läs mer om Eleonors uppdrag.

Självskattningstest

Självskattningstestet är nu uppdaterat och integrerat i Digiteket

Resultat självskattningstest Gävleborg

De sju viktigaste områdena i Gävleborg. Resultat från workshop om skattningstestets resultat i Gävleborg.

Digiteket 

Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar på bibliotek. Syftet är att vara en guide genom den ibland snåriga digitala djungeln.

Är det första gången du besöker Digiteket kan du registrera dig under logga in-knappen. Du kan använda Digiteket utan att logga in men har då inte tillgång till alla funktioner. Om du vill skapa en inloggning utan att jobba på ett av de valbara biblioteken väljer du ”Aa gästkommun” längst upp i menyn och loggar in som ”Aa gäst”.

Logga in och lär dig mer!

Mitt Digitala Jag

Under 2019/2020 gör vi tillsammans med Biblioteksutveckling Uppsala och Regionbibliotek Östergötland ett innovationsprojekt inom ramen för Digitalt först. Mitt digitala jag handlar om att skapa förutsättningar för möten där samtal om säkerhet, integritet och datakunnighet kan uppstå och leda till fördjupad kunskap och ökad trygghet. Detta tror vi kan ske naturligt över ett fysiskt material. Vi översätter därför utställningen The Glass Room Community Edition till svenska. Det är en utställning utvecklad av Tactical Tech som innehåller affischer som på olika sätt belyser hur data om oss används och vad det får för effekt. Till utställningen finns också ett Data Detox kit som har mer fokus på vad varje enskild person kan göra för att ta kontroll över och bli mer medveten om data som "läcker".

Läs mer om Mitt digitala jag

Läs mer om Data Detox Kit

Mer information

För mer information om satsningen i Gävleborg, kontakta: 
Ann Östman
070 - 607 01 06
ann.ostman@regiongavleborg.se

Bilagor