140 sköterskor tar examen trots pandemin

66 sjuksköterskor och 74 undersköterskor har utexamineras efter att de gjort sin sista praktik inom hälso- och sjukvården. - Vi är mycket glada att vi lyckats genomföra den kliniska utbildningen under våren trots den pågående coronapandemin, säger Pia Johansson, utbildningschef vid Centrum för klinisk utbildning inom Region Gävleborg.

När coronaviruset tog sig in i landet i vintras blev det osäkert om den praktiska delen av utbildningen inom vården skulle gå att genomföra. Medan flera regioner valde att ställa in beslutade Region Gävleborg att i så stor utsträckning som möjligt ge studenterna den utbildning de behöver för att examineras. Totalt har 348 vårdstudenter i Gävleborg gjort praktik under våren. Det gäller förutom sköterskor bland annat de som utbildats till medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

- Alla snabba förändringar inom vården i samband med covid-19 har gjort att våra studenter, handledare och utbildningsansvariga fått vara oerhört flexibla och ha ett nära samarbete. Både handledare och avdelning har kunnat bytas snabbt vid behov, berättar Maria Halvarsson, praktik- och praosamordnare.

Alla nyutbildade behövs

Det viktigaste för både utbildningssamordnarna och vården är att inte ge avkall på utbildningens kvalitet så att läromålen uppfylls.

- Om vi hade skjutit upp den kliniska utbildningen skulle vi ha fått problem med kommande terminers utbildningsplatser. Vi är mycket glada att vi lyckades genomföra utbildningarna och därmed förstärka vården och omsorgen med ny personal. Alla nyutbildade behövs inom vården, säger Catrine Björn, övergripande studierektor för sjuksköterskeutbildningen.

Ser fram emot att jobba inom vården


Jonnalouise Sjöstrand är en av de sjuksköterskor som fått jobb vid Gävle sjukhus i sommar.

- Den praktiska delen av utbildningen på Gävle sjukhus har varit värdefull trots den rådande pandemin. En oro att man skulle bli smittad fanns såklart och oro över hur det skulle gå med utbildningen om man skulle bli sjuk en längre tid. Men som tur är gick allt bra och jag ser fram emot att jobba på njur-och hematologiavdelningen.