Extra ersättning till vårdpersonal

Det är ett ansträngt läge inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg på grund av pandemin, med anledning av detta återinförs extra ersättningar för medarbetare som jobbar obekväm- och extra arbetstid.

Region Gävleborg behöver säkerställa att det finns personal att tillgå inom hälso- och sjukvården i Gävleborg, därför kommer medarbetare som jobbar inom hälso- och sjukvården få förstärkt ersättning för arbete som utförs på obekväm arbetstid. Det gäller även för extra arbetstid där högsta ersättning utgår från första timmen.

– Personalen i sjukvården har burit upp vårt samhälle under hela pandemin men dom har arbetat under mycket hård belastning, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Dessutom kommer arbetet med att hämta igen den framskjutna vården också att kräva ansträngningar. Så därför ska Region Gävleborg göra allt för att stötta personalen i det här läget och de extra ersättningar som nu införs är ett sätt att göra just det.

Ersättning gäller månadsanställd personal inom hela hälso-och sjukvårdsförvaltningen och gäller från och med i dag måndag 24 januari och fram till 28 februari. Vid behov kan ersättningen även tillämpas för övriga kritiska verksamheter inom Region Gävleborg.

Extra arbetspass under vardagar ger 500 kronor extra och under helger är beloppet 750 kronor. Ordinarie ersättning påverkas inte.