datortomograf
Emma Lundell, röntgensjuksköterska, vid en datortomograf.

Kom till din bokade tid och hjälp oss kapa köerna

Röntgenavdelningen vädjar till patienter att komma till sin bokade tid. 2021 uteblev 1 700 patienter från sin bokade röntgentid. – Tyvärr ser det likadant ut i år, säger Anna-Maria Winroth, vårdenhetschef vid röntgen i Gävle.

Bristen på röntgensjuksköterskor är en utmaning både i Gävleborg och nationellt då antalet nyexaminerade inte räcker för att täcka det behov som finns. Antalet röntgenundersökningar har också ökat de senaste åren i och med den tekniska utvecklingen.

– Vi ska räcka till fler undersökningar samtidigt som det råder brist på röntgensjuksköterskor.  Det gör att framför allt undersökningar av mindre brådskande medicinsk prioritet kan bli lidande, säger Anna-Maria Winroth, vårdenhetschef vid röntgen i Gävle.

Uteblivna besök ökar väntetiderna ytterligare

På grund av personalbristen är det extra viktigt att du värnar om den tid du fått hos sjukvården. Det gäller inte bara röntgen, utan också operation och andra verksamheter. Uteblivna besök ökar på väntetiderna och gör det svårt för sjukvården att ”komma i kapp”.

– Tyvärr är det allt för vanligt att vi väntar på en patient som inte kommer. Den tiden hade istället kunnat gå till en annan väntande patient. När kön växer leder detta i vissa fall till fördröjd diagnos och behandling för våra patienter, säger Anna-Maria Winroth, vårdenhetschef vid röntgen i Gävle.

Anna-Maria lyfter också vikten av att du som patient hör av dig i god tid om du behöver avboka besöket.

– Kommer du inte till besöket riskerar du att få vänta länge på en ny tid, vilket kan försämra din hälsa, förklarar hon.

Samarbete över kommungränser kortar väntetiderna

Tidigare har patienter blivit kallade till röntgenundersökningar och operationer till det sjukhus patienten bor närmast. För att försöka minska väntetiden erbjuds de nu istället en tid på den ort som har den första lediga tiden.

– Vi ser hela tiden till patientens bästa och gör en medicinsk prioritering när vi erbjuder en vårdtid, säger Anna-Maria.

Inte alltid uppskattat

Att åka till en annan ort än den man är van vid är inte alltid uppskattat bland patienter, berättar Anna-Maria. Hon syftar till att det innebär lite längre resor och att man inte är van vid den nya platsen.

– Tid är oftast en viktig faktor när det gäller diagnos och vård. Det är viktigt att prioritera hälsan, säger hon.