Nu påbörjas analyser av covid-19 i avloppsvatten i Gästrikland

Mängden coronavirus i avloppsvattnet ger oss ett verktyg att övervaka smittspridningen av covid-19. Analyserna är också till hjälp vid planeringen av hälso- och sjukvården.

Från och med tisdag den 15 november kommer Gästrike Vatten att analysera avloppsvattnet i Gävle, Älvkarleby och Östhammar. Analyserna kommer att ge en bild av hur stor smittspridningen är i samhället, vilket i sin tur ger hälso- och sjukvården ännu bättre förutsättningar att planera vården i Region Gävleborg. 

– De sjukvårdsköer som nu kortas i snabb takt och den ökande tillgängligheten beror i hög grad på god vårdplanering, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Med den här satsningen på vattenanalys kan Region Gävleborg förhoppningsvis få ännu bättre planeringsunderlag.

Analyserna finansieras av Folkhälsomyndigheten och kommer att utföras av Gästrike Vatten. Proverna skickas till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som utför analyser och presenterar resultaten på en offentlig webbsida. De vattenprover som tas av Gästrike Vatten kommer även att sekvenseras av SLU, vilket innebär att olika mutationer kan upptäckas.

– Jag tycker att det här är jättehäftigt, det här är en väldigt glädjande utveckling. Vi får en utökad övervakning av covid-19 och genom att tolka resultaten får vi en bredare bild av hur smittspridningen ser ut, säger Maria Larsson, vaccinsamordnare, Region Gävleborg.

Gästrike Vatten kommer att ta prover under ett dygn för att sedan leverera dem till SLU, som också hanterar vattenprover från flertalet städer i övriga landet.

– Under pandemin var vi behjälpliga med provtagning i våra reningsverk för att bidra till att skapa en konkret bild över hur smittan spred sig i vårt samhälle. Det känns viktigt att även nu fortsätta bidra med vår kunskap till forskning hur smittspridningen utvecklas i våra ägarkommuner, säger Raul Johnson, avdelningschef Avlopp, Gästrike Vatten.