Region Gävleborg sänker beredskapsnivån – tillbaka till normalläge

Sedan måndag 13 november har Region Gävleborg haft förhöjd beredskap i form av stabsläge, med anledning av ett högt antal patienter med covid-19 som behöver vård. I dag, torsdag 16 november, lämnar Region Gävleborg stabsläget och återgår till normalläge.

– Vi har genom stabsläget kunnat genomföra åtgärder som fördelat belastningen på våra medarbetare på ett bättre sätt, samtidigt som vi säkerställt fortsatt god vårdkvalitet. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb och vi kan nu fortsätta utföra vårt uppdrag utan förhöjd beredskap. Om läget förändras och behov uppstår höjs beredskapen igen, säger Martin Andersson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Smittspridningen av framför allt covid-19 ökar fortsatt i länet och det är viktigt att alla tar ansvar för att minska spridningen. Genom att stanna hemma vid sjukdom, vara noggrann med handhygienen och att hålla avstånd till andra kan smittspridningen begränsas.

Personer som tillhör en riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa för att skydda sig mot allvarlig sjukdom. Information om vaccination finns på webbplatsen 1177.se. 

Vaccinera dig mot covid-19 och influensa – 1177.se

Beredskapsnivåer i Region Gävleborg

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Ett beredskapsläge kan omfatta ett eller flera sjukhus eller hela Region Gävleborg.