Analys av läget i länet

Vilka är utmaningarna och möjligheterna för att bygga ett starkt och hållbart Gävleborg? På sidorna nedan beskrivs de externa faktorer som påverkar förutsättningarna för att nå de politiska målen kopplat till områdena arbete och hållbar tillväxt, miljöansvar och hållbar utveckling, kunskap och kultur och välfärd och trygghet.