Året som gått

Exempel på händelser i Region Gävleborg under 2022.

Januari

Ombyggnationen av akuten i Hudiksvall påbörjas

I januari påbörjades ombyggnationen av akutmottagningen på Hudiksvalls sjukhus för att skapa större och tryggare lokaler.

Februari

Operationsmoduler kommer på plats på Hudiksvalls sjukhus

Specialbeställda operationsmoduler lyfts på plats på Hudiksvalls sjukhus. Modulerna ska säkra operationsverksamheten under den kommande ombyggnationen av central- operations lokaler.

Mars

Upp till 8 000 kronor extra i ny satsning på medarbetarna

I mars beslutade Regionfullmäktige att betala ut upp till 8 000 kronor extra till all personal som arbetat under covid-19-pandemin. Satsningen görs för att visa upp- skattning för det genomförda arbetet som varit ansträngande under en väldigt lång tid, och likväl en belöning i förväg för de utmaningar som väntar.

Mottagningar erbjuder nu Min vård Gävleborg

Den nya digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg kan nu användas på över 200 vårdmottagningar i Region Gävleborg. Tjänsten, som bland annat gör det möjligt för invånarna att ha digitala besök med vården, ska göra vården mer tillgänglig för invånarna.

April

Covid-19 inte längre samhällsfarlig – egenprovtagningen stängs

Från 1 april är covid-19 inte längre klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Det innebär bland annat att Region Gävleborgs egenprovtagning för invånare vid provtagningsstationer och via apotek stängs.

Utvecklingsprojekt i Gävleborg får mer EU-pengar

12 projekt i Gävleborg får mer pengar från EU. Totalt handlar det om 14,8 miljoner kronor för att stärka regional utveckling.

Gratis hälsoundersökning

Flyktingar från Ukraina erbjuds att göra en gratis hälsoundersökning. Samtidigt stärker Region Gävleborg sin förmåga att hantera konsekvenserna av kriget, med en ökad beredskap för ett förändrat säkerhetsläge.

Maj

Kulturens effekt på vårt välmående

På Svensk allmänmedicinsk kongress deltog 400 ST-läkare och specialister i allmänmedicin från hela landet och några av föreläsarna var medarbetare från Kultur Gävleborg. Föreläsningen handlade bland annat om kopplingen mellan kultur och hälsa.

Rekord för X-trafiks återkommande prova på-kampanj

Rekordmånga vanebilister ville prova på er- bjudandet om att resa fritt med Gävleborgs kollektivtrafik i 21 dagar. 1 915 personer ansökte och 650 erbjöds ett resekort.

Juni

968 beställde förmånscykel i Region Gävleborg

Under våren erbjöd Region Gävleborg alla tillsvidareanställda möjligheten att hyra en förmånscykel via bruttolöneavdrag.

Av Region Gävleborgs cirka 7 200 tillsvidareanställda valde 968 att beställa en cykel.

Bygget av den nya teknikbyggnaden är i gång i Hudiksvall

Den nya teknikbyggnaden och kulvertsystemet är Region Gävleborgs hittills största fastighetsinvestering. Byggnaderna framtidssäkrar den tekniska försörjningen till hela Hudiksvalls sjukhus.

En plats för lek och läkning på Gävle sjukhus

Efter att ha varit stängd för reparation i drygt ett år har nu lekplatsen på Gävle sjukhus öppnat igen. Lekplatsen har även fått en allmän uppfräschning med ommålning, ny lekmatta och spel. För barn och familjer som vistas på sjukhuset är lekplatsen en plats för lek och gemenskap men även en källa för att hämta energi.

Nytt program för god och jämlik hälsa

Regionfullmäktige beslutade om ett nytt program för att stärka arbetet med god och jämlik hälsa. Programmet syftar till att tyd- liggöra att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg genom sina respektive ansvarsområden.

Juli

Visselblåsarfunktion

Från juli i år finns en tjänst för så kallad visselblåsning. Syftet med tjänsten är att Region Gävleborgs anställda och övriga intressenter ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för bestraffningar eller andra negativa konsekvenser.

Augusti

Region Gävleborg deltar i Gävle Pride

Efter två års paus arrangerades återigen evenemanget Gävle Pride i fysisk form. Region Gävleborg deltog i paraden under banderollen ”Vi gillar olika”.

September

Nordiskt pris till Nordic World Heritage VR-Network

Världsarvet hälsingegårdar och Region Gävleborg fick priset The nordic world heritage award för 2022, för innovativt samarbete mellan nordiska världsarv.

Oktober

Regionfullmäktige antar det nya miljöprogrammet

Miljöprogrammet syftar till att tydliggöra att alla Region Gävleborgs verksamheter ska ta ansvar för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och vara en föregångare inom den gröna omställningen. Region Gävleborgs verksamheter ska vara klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och sträva efter giftfrihet.

November

Vätgaskonferens

Den 9 november bjöd Region Gävleborg och Sandbacka Science Park in till konferens på temat "Kraftförsörjning av industri och samhälle". Frågor som behandlades under
dagen var hur vi kan effektivisera vårt energianvändande, hur vi får fram fossilfri energi tillräckligt snabbt och vad en sund energidebatt egentligen är.

December

Region Gävleborg är bäst på att kapa vårdköer

Region Gävleborg har under 2022 lyckats bäst av landets 21 regioner med att kapa vårdköerna och öka tillgängligheten. Hälso- och sjukvården har gjort viktiga omprioriteringar och förbättringar vilket lett till det goda resultatet. Prestationen ger ett extra statsbidrag på drygt 79 miljoner kronor.

Mer i rapporten

Du kan läsa en analys av året som gått från sida 6 och framåt. 

Region Gävleborgs årsredovisning 2022 (pdf)