Personer vid dator

Bilagor årsredovisning 2022

I årsredovisningen hittar du följande bilagor: 

  • Globala målen – för hållbar utveckling
  • Region Gävleborgs intressenter
  • Politiska satsningar och måluppfyllelse
  • GRI-index

Mer i rapporten

Från sidan 82 och framåt kan du ta del av bilagorna.

Region Gävleborgs årsredovisning 2022 (pdf)