Glatt barn med cykelhjälm

Finansiell analys

I den finansiella analysen ingår avsnitt som till exempel:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Driftredovisning
  • Investeringsredovisning
  • Noter

Mer i rapporten

Från sidan 66 och framåt kan du ta del av den finansiella analysen.

Region Gävleborgs årsredovisning 2022 (pdf)