Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

Om koncernledningens uppdrag

 NamnTitelKontakt

Göran Angergård

Regiondirektör

goran.angergard@
regiongavleborg.se 

026-15 51 40

  Johan Kaarme

Tf hälso- och sjukvårdsdirektör

johan.kaarme@
regiongavleborg.se 

026-15 47 75

Bo Svedberg

Ekonomidirektör

bo.svedberg@
regiongavleborg.se

026-62 91 04

Ulrika Boström Gatti

HR-direktör

ulrika.bostrom.gatti@
regiongavleborg.se

026-15 01 52

Linda Sjödin

Kommunikationsdirektör

026-53 17 76

 

Jan-Olof Friman

Kultur- och kompetensdirektör
Tf. Regional utvecklingsdirektör
Tf. Hållbarhetsdirektör

jan-olof.friman@
regiongavleborg.se

026-53 17 12

Katarina Wijk

Förvaltningschef Forskning och samhällsmedicin

katarina.wijk@
regiongavleborg.se

026-15 01 85

Berit Pajala

Regiondirektörens sekreterare

berit.pajala@
regiongavleborg.se

026-15 50 56

 

Staffan Johnson

Tf IT-direktör

 

026-15 51 58

Johan Sörensson

Stabsdirektör

johan.sorensson@
regiongavleborg.se

026-15 58 90