Chefläkare

Chefläkarna svarar på frågor medicinsk säkerhet och om anmälningsärenden, det vill säga lex Maria- och andra IVO-ärenden.

ChefläkareOmrådeKontakt
Björn Relefors Bild- och funktionsmedicin, lab bjorn.relefors@
regiongavleborg.se
Lars Svennberg Medicin-Psykiatri lars.svennberg@
regiongavleborg.se
Agneta Larsson Ambulans agneta.c.larsson@
regiongavleborg.se

Börje Svensson Primärvård borje.svensson@
regiongavleborg.se
Tommy Lundmark Primärvård tommy.lundmark@
regiongavleborg.se