Regionstyrelseförvaltning

NamnTitelKontakt
Ekonomiförvaltning
Bo Svedberg Förvaltningschef ekonomiförvaltning bo.svedberg@
regiongavleborg.se


070-289 95 11
Måns Kjerstensson Avdelningschef ekonomi mans.kjerstensson@
regiongavleborg.se


070-692 84 61
Helena Ribacke Avdelningschef fastighet helena.ribacke@
regiongavleborg.se


070-260 32 96
Johan Welander Avdelningschef inköp johan.welander@
regiongavleborg.se


072-226 53 79
Fredrik Björk Avdelningschef logistik och service fredrik.bjork@
regiongavleborg.se


070-595 46 28
Forskning och samhällsmedicin
Katarina Wijk Förvaltningschef forskning och samhällsmedicin katarina.wijk@
regiongavleborg.se


070-313 58 84
Katarina Wijk Avdelningschef centrum för forskning och utveckling katarina.wijk@
regiongavleborg.se


070-313 58 84
Jofen Kihlström Avdelningschef FoU Välfärd jofen.kihlstrom@
regiongavleborg.se


072-207 83 02
Patrik Lind Avdelningschef samhällsmedicin patrik.lind@
regiongavleborg.se


076-770 49 32
HR-förvaltning
Ulrika Boström Gatti Förvaltningschef HR-förvaltning ulrika.bostrom.gatti@
regiongavleborg.se


072-226 41 74
Markus Lindroos Avdelningschef HR markus.lindroos@
regiongavleborg.se


070-376 72 96
IT-förvaltning 
Staffan Johnson Tf förvaltningschef IT-förvaltning staffan.johnson@
regiongavleborg.se


070-352 40 99
Lena Grudén Avdelningschef IT-avdelning lena.gruden@
regiongavleborg.se

070-515 58 26
Kommunikationsförvaltning  
Linda Sjödin Förvaltningschef 
kommunikationsförvaltning

linda.h.sjodin@
regiongavleborg.se 

070-991 12 15

Anna Eklund Enhetschef kommunikationsavdelning anna.eklund@
regiongavleborg.se

070-636 92 31
Daniel Nilsson Enhetschef pressenheten daniel.nilsson@
regiongavleborg.se 

070-220 63 75 
Regionstab  
Johan Hagsjö Avdelningschef hälsoval- och tandvårdsavdelning johan.hagsjo@
regiongavleborg.se


070-271 98 33
Jan Isberg Bransell Avdelningschef internkontrollavdelning jan.isberg.bransell@
regiongavleborg.se

072-510 83 98
Fredrik P Jonsson Avdelningschef juridikavdelning fredrik.p.jonsson@
regiongavleborg.se
 

072-247 61 60
Vakant Avdelningschef kansliavdelning  
Susanna Andersson Avdelningschef miljöavdelning susanna.andersson@
regiongavleborg.se


070-392 45 35
Kristina Isacson Avdelningschef projektavdelning kristina.isacson@
regiongavleborg.se


073-078 91 67
Ronny Stjernlöf Avdelningschef säkerhets- och beredskapsavdelning ronny.stjernlof@
regiongavleborg.se


070-253 13 25
Utvecklingsförvaltning
Kjell Norman Tf utvecklingsdirektör  kjell.norman@
regiongavleborg.se

070-328 78 21

Intresserad av lediga jobb

Våra lediga tjänster hittar du på sidan lediga jobb.