Hållbarhet

Under hållbarhetsförvaltningen samlas frågor om infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och hållbarhet.   

Förvaltningen ansvarar för verkställande och utveckling av regionala utvecklingsprogram som finns inom folkhälsa och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt infrastruktur och samhällsplaneringen.