Folkhälsa och hållbarhet

Många faktorer ska samverka för en hållbar utveckling i vår region. Ett medvetet arbete med folkhälsa, strategier för barn - och ungdomspolitik, ett aktivt jämställdhetsarbete, förmåga att se över våra gränser är faktorer som Region Gävleborg ser som viktiga i arbetet med hållbar utveckling.
 

Den regionala utvecklingspolitiken har en tydlig inriktning mot en hållbar utveckling. Detta innebär en hållbar utveckling inom tre dimensioner; ekonomiskt, social och miljömässig.

Avdelningschef: Hanna Höghielm