Kultur och kompetens

Kultur- och kompetensförvaltningen ansvarar för utbildningsfrågor som inkluderar våra tre folkhögskolor samt en bred kulturverksamhet och våra museer i länet.

Förvaltningen ansvar för kvalitet och utveckling inom de verksamhetsområden som kultur- och kompetensnämnden ansvarar för och utveckling av beslutade program inom arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsområdet. Förvaltningen ansvarar även för kulturutvecklande verksamhet som genom stödjande och initierande aktiviteter gynnar verksamhet för konst, film och slöjd.