Sökuppdrag

När du behöver hjälp att söka aktuell kunskap inom ditt yrkesområde/forskningsområde, uppdatera riktlinjer, få tag på bakgrundsmaterial inför projekt eller hitta information till dina patienter.

Resultatet levereras i form av vetenskapliga artiklar, böcker, länkar etc.

Vi tar emot sökuppdrag från anställda i Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsförvaltning samt enheter med biblioteksavtal.

Tidsåtgång för ett sökuppdrag är 7–10 arbetsdagar. Om du behöver ha ditt sökuppdrag snabbare ta kontakt med sjukhusbiblioteket.

Fält med * är obligatoriska och behöver fyllas i. 

Tack för din beställning! Vi behandlar ditt ärende så snart vi kan och återkommer till dig. 

Med vänlig hälsning
Sjukhusbibliotekens personal