Databaser A-Ö

Hjälpmedel vid sökning

IATE (termer på flera språk)

MeSH sökverktyg (svensk MeSH, översättning av Medlines ämnesord) 

Medicinsk ordbok (det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi, grundar sig på boken Medicinsk fickordbok)

Databaser

AMED (referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, komplementär medicin)

Best Practice (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd)

Bibliotekskatalog

BrowZine

CINAHL Plus (referenser till artiklar inom omvårdnad och näraliggande ämnesområden)

ClinicalKey 

Cochrane Clinical Answers (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd)

Cochrane library (evidensbaserad medicin)

Drugline (fulltextdokument, värderad läkemedelinformation)

DOSS (referenser och fulltextartiklar inom odontologi)

ERIC (referenser till artiklar inom utbildning/undervisning/pedagogik)

Google scholar (vetenskapligt innehåll ur Google, innehåller till exempel citeringar) 

GreenFILE (referenser och fulltextartiklar inom forskning med fokus på miljöeffekter för individer, företag och regeringar)

Lexicomp online (läkemedelsinformation)

LIBRIS (nationell bibliotekskatalog)

Medline (via Ebsco, referenser till medicinska artiklar)

OT-seeker (referenser till arbetsterapi) 

Pedro (referenser till fysioterapi) 

Projektdatabas för Region Gävleborg (forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår i Region Gävleborg)

PsycINFO (referenser till psykiatri, psykologi och angränsande områden) 

PubMed (Medline, referenser till medicinska artiklar)

SIS standarder (standarder)

SpeechBITE (referenser till dokument inom logopedi)

SveMed+ (referenser till artiklar inom medicin, hälso- och sjukvård i nordiska tidskrifter) Uppdateras ej fr.o.m. 2020

Trip database (evidensbaserad medicin)

UpToDate  (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd för specialistvården)