Sök böcker i bibliotekskatalogen

I bibliotekets webbkatalog kan du söka bland ett stort antal böcker och övriga medier.

Sök i bibliotekskatalogen 

För att kunna beställa, reservera och låna om behöver du en inloggning i katalogen. Kontakta biblioteket. 

Låneregler

Att låna

För att låna hos oss behöver du vara registrerad som låntagare. Du förbinder dig att följa våra regler. Adressändring måste anmälas till biblioteket

För att reservera och låna böcker och annan media loggar du in i bibliotekskatalogen med med ditt användarnamn och din säkerhetskod.

Lånetid/mängd

Normal lånetid: 28 dagar
Kurslitteratur: 14 dagar
Tidskrifter: 7 dagar
Filmer: 5 dagar (Du får låna max 5 filmer samtidigt)

Vid lån får du ett kvitto med återlämningsdatum angivet. Biblioteket skickar påminnelse- och kravbrev om det du lånat inte återlämnas i tid. Du kan också få en påminnelse på e-post/sms några dagar innan dina lån ska återlämnas. 

Omlån

Du får låna om upp till fem gånger, så länge som ingen annan står i kö.

Reservation

Du kan reservera material, både det som är utlånat och det som finns på hyllan.

Material som inte lånas ut

Referensmaterial. 

Fjärrlån - lån av media som inte finns på sjukhusbiblioteken

Finns inte boken hos oss lånar vi in den från andra bibliotek. Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån avgörs av det långivande biblioteket.

Avgifter

Om lån inte återlämnas i tid skickas en påminnelse ut.  Efter tre krav skickas en räkning.

Förkommet material:

Facklitteratur samt ny skönlitteratur, oavsett mediatyp, inköpspris. 
Böcker som inte finns att köpa i handeln, 300 kronor. 
Äldre/sliten skönlitteratur, oavsett mediatyp, samt tidskrifter 50 kronor. 

Kopiering

Kopiering i tjänsten är kostnadsfri för anställda inom Region Gävleborg.

För alla andra är avgiften:

-1 kronor/sida upp till 25 sidor.
- Över 25 sidor 25 kronor/artikel.