StudentTill studerande erbjuder vi bland annat:

  • lån av litteratur från andra bibliotek 
  • informationssökning i databaser 
  • beställning av artikelkopior