IT

IT-avdelningen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att IT-miljön, kommunikation och telefonin inom Region Gävleborg är så optimal och kostnadseffektiv som möjligt.

Avdelningen består av fem enheter: IT-verksamhetsstöd, Systemförvaltning, Klient- och applikationsdrift, Systemsupport samt Serverdrift och infrastruktur.

Avdelningschef

Lena Grudén

Tf enhetschef IT-verksamhetsstöd

Jörgen Lindberg

Enhetschef systemförvaltning

Anna-Karin Hall

Enhetschef klient- och applikationsdrift

Gunnar Mohlén 

Enhetschef systemsupport

Elisabeth Hedlund

Enhetschef serverdrift och infrastruktur 

Lars-Åke Ledesma