Hur går det till?

Så här handläggs en anmälan om ersättningsetablering

  1. Den som vill överlåta sin verksamhet till annan vårdgivare gör en anmälan om överlåtelse av etablering till Region Gävleborg via särskild blankett
  2. Region Gävleborg för en dialog med överlåtande vårdgivare om vad ersättningsetableringen skall omfatta.
  3. Region Gävleborg publicerar en ansökningsinbjudan via en elektronisk databas på webbplats, www.regiongavleborg.se, och www.tendsign.se

Av inbjudan ska framgå:

  • Vilken verksamhet som ska överlåtas. 
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet. Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren. 
  • Hur en ansökan får lämnas. 
  • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.

4. Region Gävleborg handlägger och prövar inkomna ansökningar från samtliga sökande. Inkomna ansökningar är bindande samt omfattas av anbudssekretess.
5. Region Gävleborg beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller angivna krav.
6. Region Gävleborg skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande.
7. Den överlåtande vårdgivaren (säljaren) och den nya vårdgivaren (köparen) tecknar överlåtelseavtal.
8. Kopia på överlåtelseavtal skickas till Region Gävleborg.
9. Region Gävleborg tecknar samverkansavtal med den nya vårdgivaren.