Fördröjd diagnos vid blåsskada

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient från Gästrikland genomgick ett planerat kejsarsnitt där förloppet efter operationen bedömdes normalt. Tre dygn efter kejsarsnittet fick patienten en påtaglig smärta. En utredning med bland annat ett flertal röntgenundersökningar påbörjades men orsaken till smärtan förblev oklar. Dag 16 visade en cystografi (en undersökning av urinröret och urinblåsan) att urinblåsan var skadad. Patienten opererades dagen efter med gott resultat.


– Vi beklagar att diagnosen dröjde och lidandet det medfört för patienten. Vi har ändrat i våra rutiner, och vill nu att IVO gör en bedömning av händelsen, säger chefläkare Leif Molinder.