Fördröjning i cancervård lex Maria-anmäls

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient från Gästrikland som led av alkoholbaserad levercirros (skrumplever), diagnostiserades med levercancer. Personen genomgick inledningsvis kemoterapi och kirurgisk behandling, vilket sågs vara effektivt. Patienten följdes regelbundet upp med röntgenundersökningar och hade samtidigt kontakt med Uppsala Akademiska kirurgiska enhet. Under 2019 försvinner patienten i korrespondensen mellan Uppsala och Gävle. Vid den efterföljande interna undersökningen framkommer att Uppsala inte kan hitta de brev som skickats, och Gävle har missat att bevaka att brevet har levererats. Patienten genomgår regelbundna kontroller på sin vårdcentral, inklusive provtagning. Patologiska provresultat observeras, men ingen reagerar i tid. Det är först sent i sjukdomsförloppet som patienten remitteras till akuten och kirurgen. Vid denna tidpunkt konstateras att patienten har återfall i sin levercancer och fortsatt behandling blir palliativ omvårdnad. Senare avlider patienten till följd av spridd levercancer.

– Vi önskar att få IVO:s hjälp vid bedömningen av denna händelse enligt Lex Maria. Det har varit brister i våra rutiner och samarbetet mellan Uppsala, vår kirurgiska klinik och hälsocentralen har inte fungerat acceptabelt. Vi beklagar djupt att det inte har fungerat som det ska vanligtvis göra. Ändringar i vissa av rutinerna är redan genomförda och min förhoppning är att det inte ska kunna inträffa på nytt. Vi försöker optimera vårt omhändertagande så långt det är möjligt och försöker ständigt förbättra oss, säger chefläkare Leif Molinder.