Ojämlikheten ökar i Sverige liksom i Gävleborg

Ojämlikheten i Sverige ökar inom många områden och det märks även i Gävleborg. I betänkandet från nationella jämlikhetskommissionen (SOU 2020:46) framgår att kvaliteten på utbildning varierar mellan skolor och kommuner, segregationen ökar, tilliten sjunker och inkomstskillnaderna växer.

Trenden finns också i Gävleborg. Skillnaderna i inkomst ökar mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst och det finns tydliga skillnader i utbildningsnivå, hälsa och tillit både mellan befolkningsgrupper och mellan människor boende i olika delar av länet.

Samtidigt finns viktiga skillnader gentemot den nationella nivån. Bland annat är inkomstskillnaderna lägre i Gävleborg och segregationen är inte lika omfattande som i storstäderna. Däremot bidrar länets höga arbetslöshet, svaga utbildningstradition och höga ohälsotal till att vissa grupper är mer utsatta.

Jämlikhetsutredning för Gävleborg

För att få en bättre överblick över ojämlikheten i länet bedriver Region Gävleborg en jämlikhetsutredning. Förutom en omfattande kartläggning av ojämlikheten i länet ska utredningen också svara på vilka faktorer som bidrar till ojämlikhet och ge förslag på åtgärder.

- En ökad jämlikhet är viktigt för länets utveckling på sikt, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, och tillägger:

- För att Gävleborg ska kunna utvecklas så bra som möjligt behöver alla ges möjlighet att bidra efter förmåga.

Utredningen är en viktig del av Region Gävleborgs arbete för en ökad jämlikhet och hållbar utveckling.

- Jämlikhet är en central del av den sociala hållbarheten. Ett samhälle där utanförskapet ökar är inte socialt hållbart. Samtidigt kan en ökad jämlikhet även bidra till ökad ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger Hanna Höghielm, chef för avdelning folkhälsa och hållbarhet.

Tar emot förslag

Arbetet med jämlikhetsutredningen befinner sig just nu i en dialogfas. Företrädare för lokala och regionala myndigheter och organisationer delar med sig av kunskap och erfarenheter och inbjuds även komma med förslag till åtgärder för att minska ojämlikheten.

- Dialogerna med regionala aktörer visar att Gävleborg har tydliga utmaningar inom flera områden men vi ser också en vilja att motverka den ojämlikhet vi ser, säger Maria Sundman, strateg vid avdelning folkhälsa och hållbarhet och samordnare av jämlikhetsutredningen.

Resultatet från utredningen presenteras under det första kvartalet 2021.

Mer information: www.regiongavleborg.se/jamlikhetsutredningen