Säkerhetsläget – Region Gävleborgs roll

Information som rör Region Gävleborgs arbete med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina.

I nuläget finns inte någon direkt påverkan på Region Gävleborg. All verksamhet bedrivs som vanligt.

Om du söker information om säkerhetsläget tänk på att vara källkritisk och uppmärksam. Det sprids en del felaktig information om situationen. Använd främst information från myndigheter, kommuner och trovärdiga källor. Läs mer om källkritik på krisinformation.se

Besök din kommuns webbplats för att se vad som görs lokalt.

Det förväntas komma många flyktingar från Ukraina. Migrationsverket har huvudansvaret för att samordna mottagandet av flyktingarna.

Region Gävleborg ansvarar för hälso- och sjukvård till flyktingar och asylsökande. Nyanlända ska vända sig till närmaste hälsocentral vid behov av vård, recept eller mediciner. Läs mer om vård till asylsökande på 1177.se

Region Gävleborg skickar inte material till Ukraina från egna lager. Däremot ingår vi i den nationella samordningen för medicinskt- och materiellt stöd till Ukraina. Socialstyrelsen samordnar arbetet och ser bland annat över donationer av sjukvårdsmaterial och möjligheten att erbjuda vårdplatser.

Vill du som privatperson hjälpa till kan du exempelvis engagera dig i någon frivilligorganisation. Kontaktuppgifter och mer information på krisinformation.se

Region Gävleborg organiserar inget hjälparbete och är ingen kanal för frivilliga hjälpinsatser. Vänd dig i stället till din kommun eller hjälporganisationer som organiserar stöd för Ukraina.

Det är Länsstyrelsen Gävleborg som har samordningsansvaret i Gävleborg för frågor runt den omvärldssituation som just nu råder. Region Gävleborg är den del i arbetet. Region Gävleborg samverkar med olika myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder. Läs mer om vad MSB gör.

Region Gävleborg ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera oavsett händelse eller kris. Sjukvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet ska fungera även när den utsätts för stora påfrestningar. Läs mer om katastrof och beredskap.

Som privatperson kan du ta del av informationen "Om krisen eller kriget kommer" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den handlar om hur du kan förbereda dig inför exempelvis allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker och militära konflikter.