Om du vill klaga

Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den inte är en allmän handling eller är sekretessbelagd ska tjänstemannen upplysa dig om att du kan få frågan prövad av myndigheten.

Om du nekas att ta del av en handling har du laglig rätt att få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att Region Gävleborg har gjort en felbedömning har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos Justitieombudsmannen