Revisionsrapporter 2015

Kulturplanen

Revisionsrapport - Kulturplanen

Revisionsskrivelse - Kulturplanen

Internkontroll Byggprojekt

Revisionsrapport - Internkontroll i byggprojekt

Missiv - Internkontroll i byggprojekt 

Svar på revisionsrapport - intern kontroll i byggprojekt

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Revisionsrapport - Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Missiv - Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Cancervård

Revisionsrapport - Cancervård

Missiv - Cancervård

Svar på revisionsrapport - Cancervård

Diabetesvård

Revisionsrapport - Diabetesvård

Missiv - Diabetesvården

Svar på revisionsrapport - Diabetesvården

Vård till personer med neuropsyiatrisk funktionsnedsättning

Revisionsrapport - Vård till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Missiv - Vård till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Svar på revisionsrapport - Vård till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Delårsrapport januari-augusti 2015

Granskningsrapport - Delårsrapport januari-augusti 2015

Utlåtande - Delårsrapport januari-augusti 2015

Verksamhetschefens ledningsansvar

Revisionsrapport - verksamhetschefens ledningsansvar (pdf) 

Revisionsskrivelse - verksamhetschefens ledningsansvar  (pdf)

Avvikelser i vården

Revisionsrapport - avvikelsehantering slutlig 

Revisionsskrivelse - Hantering av avvikelser i vården 

Svar på revisionsrapport - Avvikelser i vården

Väntetider i vården

Revisionsrapport - Väntetider i vården

Revisionsskrivelse - Väntetider i vården

Styrning av regionala utvecklingsprojekt

Revisionsrapport - Styrning av regionala utvecklingsprojekt

Revisionsskrivelse - Styrning av regionala utvecklingsprojekt

Svar på revisionsrapport - Styrning av regionala utvecklingsprojekt

Interna affärer

Revisionsrapport - Interna affärer

Revisionsskrivelse - Interna affärer

Dokumentation av redovisningssystemet

Revisionsrapport - Dokumentation av redovisningssystemet

Revisionsskrivelse - Dokumentation av redovisningssystemet

Svar på revisionsrapport - Dokumentation av redovisningssystem

Framförhållning i investeringsverksamhet

Framförhållning i investeringsverksamhet

Revisionsskrivelse - framförhållning i investeringsverksamhet

Svar på revisionsrapport - framförhållning i investeringsverksamhet

Samverkan mellan huvudmän i vård och omvårdnadsinsatser

Samverkan mellan huvudmän i vård och omvårdnadsinsatser

Revisionsskrivelse - Samverkan mellan huvudmän i vård och omvårdnadsinsatser

Redovisning av mervärdesskatt

Redovisning av mervärdesskatt

Revisionsskrivelse - Redovisning av mervärdesskatt

Årsredovisning 2015

Granskning årsredovisning 2015