Revisionsrapporter 2016

Granskning av årsredovisning 2016

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016

Missiv - Granskning av årsredovisning 2016

Svar på revisionsrapport - årsredovisning 2016

Gransking av Hälsoval - Primärvårdsstrategin

Revisionsrapport - Gransking av Hälsoval - Primärvårdsstrategin

Missiv - Gransking av Hälsoval - Primärvårdsstrategin

Svar på revisionsrapport - Hälsoval - primärvårdsstrategin

Granskning avseende Hälsoval - Uppföljning och ersättningssystemet

Revisionsrapport - Granskning avseende Hälsoval - Uppföljning och ersättningssystemet

Missiv - Granskning avseende Hälsoval - Uppföljning och ersättningssystemet

Svar på revisionsrapport - Hälsoval - uppföljning och ersättningssystemet

Granskning av suicid

Revisionsrapport - Granskning av suicid

Missiv - Granskning av suicid

Svar på revisionsrapport - suicid

Granskning av Region Gävleborgs investering i de nationella invånartjänsterna 1177

Denna granskning har genomförts inom ramen för en nationellt samordnad
granskning. Mer information om granskningen i form av en sammanfattande rapport, filmer och seminarium som genomfördes i Almedalen finns på följande sida: 

PwC - Styrning och användning av de nationella invånartjänsterna 1177

Revisionsrapport - Region Gävleborgs investering i de nationella invånartjänsterna 1177

Missiv - Region Gävleborgs investering i de nationella invånartjänsterna 1177

Svar på revisionsrapport - Regionens investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177

Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport - Kompetensförsörjning

Missiv - Kompetensförsörjning

Svar på revisionsrapport - Kompetensförsörjning

Granskning av rutiner för löpande redovisning

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för löpande redovisning

Delårsrapport

Granskningsrapport - Delårsrapport augusti 2016

Utlåtande - Delårsrapport augusti 2016

Uppföljning kolorektalcancervård

Revisionsrapport - Uppföljning kolorektalcancervård

Missiv - Uppföljning kolorektalcancervård

Svar på revisionsrapport - Uppföljning kolorektalcancervård

Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Revisionsrapport - Granskning av kontroll av legitimation

Missiv - Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Svar på revisionsrapport - Kontroll av legitimation

Operationsverksamhet

Revisionsrapport - Granskning operationsverksamheten 

Missivbrev - operationsverksamheten

Svar på revisionsrapport - Operationsverksamheten

Kaiser Permanente

Revisionrapport - Kaiser Permanente lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Missiv - Kaiser Permanente lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Samordning av det regionala utvecklingsarbetet

Revisionsrapport -  Samordning av det regionala utvecklingsarbetet

Missiv - Samordning av det regionala utvecklingsarbetet

Svar på revisionsrapport - Samordning av det regionala utvecklingsarbetet

Hälso- och sjukvård och tandvård till flyktingar och nyanlända

Revisionsrapport - Hälso- och sjukvård och tandvård till flyktingar och nyanlända

Missiv - Hälso- och sjukvård och tandvård till flyktingar och nyanlända

Svar på revisionsrapport - Hälso- och sjukvård och tandvård till flyktingar och nyanlända

Miljöprogrammet 2013-2016 - måluppfyllelse och resultat

Revisionsrapport - Granskning av Miljöprogrammet 2013-2016

Missivbrev - Miljöprogrammet 2013-2016 - måluppfyllelse och resultat

Bidragsgivning till civilsamhället

Revisionsrapport -Bidragsgivning till civilsamhället

Missivbrev - Bidragsgivning till civilsamhället

Uppföljning - Informationssäkerhet

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning kring informationssäkerheten IT hanteringen

Missivbrev - Uppföljning informationssäkerhet

Svar på revisionsrapport - uppföljning informationssäkerhet