Revisionsrapporter 2020

Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande

Granskningsrapport - Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande (pdf)

Missiv - Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande (pdf)

Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället

Granskningsrapport - Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)

Missiv - Uppföljning granskning hantering av bidrag till civilsamhället (pdf)