Extra stöd i Gävleborg

 

Utrikesfödda långt ifrån arbetsmarknaden

En av de största utmaningarna i Gävleborgs län nu och framöver är länets stora andel av arbetslösa som är födda utanför Europa. Arbetslösheten drabbar främst personer med kort utbildningsbakgrund. Extra stöd i Gävleborg är ett socialfondsprojekt som består av tio delprojekt, ett i varje kommun i länet. Projekten sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och med Region Gävleborg som projektägare. Varje delprojekt medfinansieras av respektive kommun.

Målgruppen i de lokala projekten kommer främst att utgöras av utrikesfödda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och målet är att öka deras inkluderande på arbetsmarknaden. Det kommer också att finnas insatser som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetamarknaden, dessa kommer dock utgöra en mindre grupp av det totala antalet deltagare i projektet.

Samtliga kommuner i länet deltar i projektet. Projektet pågår från den 1 februari 2018 till den 30 juni 2020. Det inleddes med en analysfas våren 2018 och har efter godkännande av Svenska ESF rådet övergått i en genomförandefas i augusti 2018.

10 delprojekt – ett i varje kommun

Kontakt

Ida Thunholm
Projektledare
072- 244 60 41
ida.thunholm@regiongavleborg.se