Omstart! Hudiksvall

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen för projekt Omstart i Hudiksvall är ungdomar tillhörande kommunens aktivitetsansvar dvs. de som är under 20 år och som:

 • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat. För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Deltagarna aktualiseras genom samverkan med bl.a. landet gymnasieskolor vid skolavhopp, genom uppsökande verksamhet samt analysering av sökandelistor till gymnasieskolor

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

 • Coaching med kort, New start
 • Validering av arbetslivskunskap, OCN
 • Validering av yrkeskurser kopplade till aktuella praktikplatser, om intresse finns att söka arbete inom dessa områden, OCN
 • Studiebesök, skriva Cv och personligt brev samt jobbsök
 • Insatser sker i samverkan med psykiatrin, försäkringskassan samt arbetsmarknadskonsulenter med spetskompetens mot LSS(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen) 
 • Individuella, motiverande och vägledande samtal sker löpande
 • Vägledning, individuellt samt i grupp sker i nära samarbete med vuxenutbildningens vägledningsenhet
 • Valkompetens
 • Friskvård

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Projektet arbetar med individuella lösningar, med fokus på flexibilitet och att hitta rätt insats. Aktiviteter sker i ett nära samarbete med bland annat psykiatrin, försäkringskassan, personal inom Arbetsmarknadsenheten samt biståndshandläggare på kommunens handläggarenhet.

Vid arbete med valkompetens kommer samverkan att ske med studie- och yrkesvägledare från kommunens vuxenutbildning. Arbetsmaterialet kommer från Skolverket, Allmänna Råd för Arbetet med studie- och yrkesvägledning samt publikationen Kvalitet i studie- och yrkesvägledning.

Övriga samarbetspartners är bl.a. kommunens vuxenutbildning och Forsa folkhögskola. I detta samverkans forum kommer direkta ärenden att lyftas och ses över, i syfte att hitta rätt skolpedagogik för respektive ungdom.

Vid OCN valideringen finns möjlighet att påvisa kunskaper som ej går att tillgodoses via skolor i Hudiksvall så som arbetslivskunskap, lokalvård och personligassistent

New start, innebär coaching genom användande av kort. Då kan deltagaren i sin egen takt komma fram till bl.a. sitt framtida yrkesområde genom att värdera de kort som är aktuella inom respektive coaching område.