Omstart! Ovanåker

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen är KAA unga 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Tjejer och killar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Vi kommer att arbeta mot arbete/studier. Arbetsmarknadskunskap, ex. skriva cv och söka jobb, vad krävs på en arbetsplats exempelvis.

Ekonomi, göra en budget och klara sin egen ekonomi. Horisontella principer, diskrimeringsgrunder och kost/hälsa för att lära känna sig själv och sin kropp.

Må bra psykiskt och fysiskt för att kunna ta bra beslut som leder deltagarna framåt i livet.

Vi kommer också arbeta med att bygga samverkan emellan hälsocentralen, skolan, socialen och AME arbetsmarknadsenheten, för att förebygga avhopp från studier.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Lösningsfokuserade samtal/ MI där vi jobbar med målbilder. Kombinerar gruppaktiviteter med individuella samtal efter behov. Se över vilka möjligheter deltagaren redan har.

Fokuserar även mycket på samtal i rörelse för att främja fysisk aktivitet, för ökad motivation och välmående, både psykiskt och fysiskt.