Omstart! Sandviken

Målgrupp för delprojektet

Ungdomar 16-20 år (kvinnor och män) med beaktande av kriterierna att de står långt ifrån arbetsmarknaden, samt med inriktning på att återuppta studier.

KAA statistiken visar om att det finns många deltagare med psykisk ohälsa inom målgruppen 16-20 år. Även ungdomar i åldern 20–24 kommer att kunna erbjudas stöd, men med tanke på det som händer inom Arbetsförmedlingen och att vi inte själva har kontakt och uppdrag att jobba med den målgruppen, så kommer projektets utgångspunkt vara att arbeta med målgruppen 16-20 år.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Individens process i projekt

  1. Kartlägga individen (Fritid, erfarenhet från skolan, styrkor/utvecklingsområden, hälsa fysiskt samt psykiskt, familjesituation, boendesituation, drömmar & mål) Livshjul och självskattning. Detta baserad på 7-tjugometodik.
  2. Aktiviteter/insatser utifrån individens behov, utifrån 7-tjugometodik
  3. Koppla in/koordinera samverkan för individen utifrån inspiration av modellen Case Management. Detta för att initiera parallella processer.

Detta arbetssätt innefattar att undanröja hinder och att hjälpa individen bygga på sina styrkor samtidigt som projektet hjälper ungdomen att koordinera insatser och samlas kring individen istället som, ju ofta är väldigt förekommande att individer får ”sköta” sin egen samverkan mellan alla olika aktörer som denne behöver stöd ifrån.

Omstart modellen:

Omstart modellen 

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Utifrån problembeskrivning, problemanalys och förändringsteori kommer Omstart Sandviken att arbeta med individfokuserat arbetssätt (inspirerat av Case Management). Detta grundar sig i erfarenheter av Ung i Gävleborg/Sandviken där man upptäckte att psykisk ohälsa var stor hos projektdeltagarna och att tid var en viktig resurs – för att matcha dem mot rätt insats/aktör. Studiefokus och personlig utveckling är centrala delar i projektet och kommer ha sin grund i 7-tjugometodik samt inspiration från Case Management. Fokus kommer att vara på individens process och behov av samverkan i ”nätet” av alla kontakter runt individen.